Tiako be ny nanaovany ity hira ity, fatratra aok'izany na ny hira sy ny fandehan'ny feonkira(mélodie), na ny arrangement, na ny manodidina, na ireo mpihira (toy ny mpifankatia tokoa, maninona moa ?) sy ny fihetsika ataony ! MAmpahatsiaro ahy an'i Ketaka sy Harena, mbola hitohy e.

Endrey, mampientana ny fo

Ny diantsika roa, maharitra tokoa.

Endrey, ao an-tsaiko izao, fa io ilay endrikao.

Mbola mamiko hatrizao.

Rehefa fetin’ny mpifankatia,

Ianao mamiratra toa fararanon’ny fitia,

Ka dia misarika ahy hampahatsiahy

ilay voaloham-pitia indray,

Ilay fontsika roa nifandray,

tena mamy izay.

 

Ref : 

Fa toy ny vao omaly ny fitiavako anao,

Tsy lefy hatram’izao, vao maika mihavao,

Fa toy ny vao omaly ny fitiavako anao,

N’inon’izay miseho, tsy natao hankaleo.

Enga anie ho samy tokam-po

Ka hanjaka ao ny soa, ilay fiainantsika roa.

 

Endrey ao an-tsaiko izao

Fa io ilay endrikao, mbola mamiko hatrizao.

Rehefa fetin’ny mpifankatia ,

Ianao mamiratra, toa fararanon’ny fitia.

Ka dia misarika ahy hampahatsiahy

ilay voaloham-pitia indray

Ilay fontsika roa nifandray,

tena mamy izay.

 

Mikipy kely dia mireritreritra an'i leiry isika ry zavavy amin'izao hira izao. Araho feo kely ary ilay hira raha tiana fa apetrako eto ambany ny tonony.

Anisan'ny mpihira tiako indd ity mpihira iray lasa ity, nandrotsirotsy ahy tao anatin'ny fitiavana ny hirany rehetra.

"Mmmmmm tiako loatra ianao Rahavako na dia tsy mpandalo eto ary !"

I used to cry myself to sleep at night
But that was all before he came
I thought love had to hurt to turn out right
But now he's here--it's not the same
It's not the same

(Chorus:)
He fills me up, he gives me love
More love than I've ever seen
He's all I've got, he's all I've got in this world
But he's all the man that I need

And in the morning, when I kiss his eyes
He takes me down and rocks me slow
And in the evening, when the moon is high
He holds me close and won't let go
He won't let go
 

(Misaotra ry Hery, oufff, nety ihany, fa inona kay no tsy nety tao ?)