Tiako be ny nanaovany ity hira ity, fatratra aok'izany na ny hira sy ny fandehan'ny feonkira(mélodie), na ny arrangement, na ny manodidina, na ireo mpihira (toy ny mpifankatia tokoa, maninona moa ?) sy ny fihetsika ataony ! MAmpahatsiaro ahy an'i Ketaka sy Harena, mbola hitohy e.

Endrey, mampientana ny fo

Ny diantsika roa, maharitra tokoa.

Endrey, ao an-tsaiko izao, fa io ilay endrikao.

Mbola mamiko hatrizao.

Rehefa fetin’ny mpifankatia,

Ianao mamiratra toa fararanon’ny fitia,

Ka dia misarika ahy hampahatsiahy

ilay voaloham-pitia indray,

Ilay fontsika roa nifandray,

tena mamy izay.

 

Ref : 

Fa toy ny vao omaly ny fitiavako anao,

Tsy lefy hatram’izao, vao maika mihavao,

Fa toy ny vao omaly ny fitiavako anao,

N’inon’izay miseho, tsy natao hankaleo.

Enga anie ho samy tokam-po

Ka hanjaka ao ny soa, ilay fiainantsika roa.

 

Endrey ao an-tsaiko izao

Fa io ilay endrikao, mbola mamiko hatrizao.

Rehefa fetin’ny mpifankatia ,

Ianao mamiratra, toa fararanon’ny fitia.

Ka dia misarika ahy hampahatsiahy

ilay voaloham-pitia indray

Ilay fontsika roa nifandray,

tena mamy izay.