Iza no manana sary amin'izao fotoana izao mba ahitàna ny fivoatran'ny tanàna ? Ireo trano aoriana any amin'ny Pergola itako eto izao dia tsy niova firy eto amin'ny sary tamin'izany fotoana izany. Betsaka no azo ambara.