Kiiiii, tena te-hihinana trondro endasina aho izany ! Ilay trondro madinidinika fahita any Dago ilay atohitohy eny an-tsisin-dàlana ireny ! Maromaro izy amin'izay sady mora endasina mikarepoka tsara !!! Inona moa izy ireny fa toa hazan-dranomamy : tilalpia , trondro gasy ? ... ?  Tsy maninona fa rehefa tonga eo ambony lapoaly tena ataoko mendy tsara mhitsy. Dia avy eo andrasako amin'ny vary sosoa maimaina, asiana ron'anamalaho. Dray dray dray, aoka fontsiny re !

 

Ela ny tsy nahitako izany fa ahatsiarovako ny any aminay, ilay nosy mevasoa, nahitako masoandro mifoha sy mody. Nahitako izany hoe mandahatra karné amin'ny 5 ora maraina mbola maizina, fa raha tsy izany tsy mihinam-bary ! Mba tratran'izany ve ianareo ? Dia nilaharako hatramin'ny 11ora sasany atoandro ilay vary rehefa tonga. Ny tena moa zandriny dia fanirakiraka e !

 

Ah, fanirakirana hoe ? Eny e, io ilay tenindrazana hoe "manan-joky afak'olan-teny, manan-jandry afak'olan'entana" ! Dia nangingina tokoa razandry ka misy ny zavatra tsy hainy ny milaza azy, nitaizana azy io ka tsy mahagaga fa nony lehibe dia tsy bebe teny loatra. Taty aoriana tonga saina ihany hoe tsy hampitaina amin'ny zanaka izany toe-tsaina izany satria manimba ihany rehefa dinihina : aiza ve dia tsy mba afaka ny hiteny hamoaka hevitra ianao ka tsy afaka handray anjara firy amin'ny ady hevitra ? Ny atahorana ary dia ny hoe sao tsy mahita hevitra havoaka mihitsy satria ireny zoky ireny no nianteherana hiteny fahiny. Soa fa nisy ny fivoarana sy ny fianarana ka mba mahalala ny tsara sy ny ratsy ihany avy eo. 

 

Na tsara na ratsy koa ary io, tsy anjarako ny miteny izany aman'olona satria : "Tsy ny tsara sy ny ratsy no misy fa ny tiana sy ny tsy tiana" , izay no fahitako ny  manodidina. Matoa ireny olona ratsy endrika ireny misy maka vady dia tsy noho ilay ohabolana manao hoe : "Ny sobika ary manana ny tandrifiny" akory, fa kosa misy tia izy ireny (azafady aminareo ratsy tarehy aho, oadray, tsy ratsy tarehy mantsy fa tsy tiako endrika e Wink). Hita amin'ny zavatra rehetra hafa koa io fa tsy ny endrika ihany akory an, ohatra hoe : ratsy ny daba DACIA, SKODA, ... midika fa tsy tiako izy ireny  Laughing

 

Ha ha ha, vary amin'anana ny hanitra nentin'i Kdaombaramita androany. Amin'ny manaraka e !

 

Kdômbitah