Inty indray no nampifaliana ankizy natao gateau d'annif, mora atao no mahafaly ny ankizy any ampianarana, mba jenitra ery ny anao ! Azo esorina koa ilay alu dia rakofana chocolat alohan'ny hametrahana ny haingokaingony.