Rehefa manjono izy mahay
Rossy no kakana ampiasainy
Na zaza ary tsy hananany antra
Ny olom-bitsy lazainy vahoaka,
Dia izy ireo no fampiasany
Hanatanterahany ny teti-dratsiny
Mba ho “sorona” hanome ny ainy 
Izany hono no mba : “demokrasia”-ny.

Rehefa raikitra ny fifandirana
Izy anie mandeha irery
Ny vady aman-janany afeniny
Ary izy tia mitazan-davitra
Dia iny ….. , lasa mitsaoka.
Avy eo mody mitomany
Ranomasom-boay izany
Nahoana no tsy mba nitomaniany
Ireo izay maty efa kilany ?
Mahay miatsaravelona tsihy

Lian-drà ilay lehilahy
Herim-boto no ampiasainy
Satria tsy diplôma am-paosy
Tsy tena fantatra izay tiany
Resahina izy toa mivilana
Ny ho filoha no mba reviny
Nofinofy redirediny
Zatra an’ny dada mpanana
Ka tsy maintsy azony hono io
Na hamonony vahoaka aza.

Aoka izay ry ireto fa tssss …. rikoriko aho marina ! Tsy poezia fa ankamantatra.

Ahoana hoy ny fitenin-drazana
- Olon-tokana tsy mba vahoaka : mitarika izany ara-matematika fa raha 5000 olona tsy mitondra ny hafatry ny vahoaka malagasy rehetra.
- Ny hendry mody voky, ny adala manesika ihany : aleo mifidy ny fahendrena na nanao adalana ary.
- Ny mita be tsy lanin’ny mamba : hevitra diso (itako t@ fahitalavitra) satria mihinana ireo izay malemy sy taratara ny mamba rehefa mita rano ny daholobe, koa dia tsy mbola tara izao ho anareo izay te-hiova hevitra sao lasa sorona amin’ny manaraka.
- Ny tody tsy misy fa ny atao no miverina, koa dia miandry ny fivadiky ny tantara, boribory ny tany e !
- Andriamanitra tsy tia ratsy, nefa betsaka ny ratsy ary rehefa tsy azo ampitandremana dia anao ny maka anatra ho anao. Nefa raha ny ratsy no nofidinao, koa dia miandry anao ny RATSY ...... (tsy ratsy) !
- Andriamantra tsy andrinareo, andrinay ihany : koa dia aza mitsahatra mivavaka !!!