Andramo ITY dia ho hitanao 

fa hihomehezan'i Ketaka ianao !