JhonnyEisy, dia hoy aho hoe mba misy ho tahafina ihany izany ny frantsay atsy ho atsy !

Gaga aho mantsy rehefa ilazan-janako fa anaty portables ny mpianatra rehetra hono ny hiran’i Mickaël Jackson !!! Nefa dia tsy génération-ny ilay izy fa dia entin’ny notoriété fontsiny ireto mpianatra dia lasa tia ny hiran’io mpihira iray nalaza io. Asa, tamin’ny androko no tena nalaza ary izy io, izany hoe génération-ko, nefa dia ny ankizy aty aoriana indray no mahalala azy bebe kokoa ankehitriny h@ nahafatesany. Ny nahasosotra ahy aza dia nolazaina fa pédophile io olona io, nefa tia ankizy ! Ny any amin’ny Bekintana moa efa tena mandeha be ny fanelezan-kevitra  @ fomba rehetra, ka na dia olona sendra nikasika anao izao ary ka tianao ho toriana mba hahazoana vola dia anananao zo. Noho izany araka ny hevitro dia noharatsiana io olona io t@ izany, resaka nivoaka kely iny !!!!!

Fa izao, ny amin’ny frantsay indray izao no tiako lazaina. Dia hisy olona efa patrimoine nationale tokony hankalazaina dieny mbola velona izao, satria efa tsy ho ela raha ny fihevitro azy dia ho lasa io olona io. Tsy iza izany fa Johnny Halliday. Voalaza fa niditra hopitaly izy io, misy cancer de colon ary noesorina izany. Fantatra tsara fa tsy mora ny fanarahana aorian’io fandidiana io fa tena mafy be, hainareo ilay hoe chimiothérapie ? tsy maintsy misy io, ary ny taona efa mandroso ihany ! Vao itako teo mantsy fa vao tafavoaka ny coma ileiry, ary tena ambany ny morale-n'ny vadiny. Be mpakafy ny hirany indrindra ireo hirany taloha tian'ny zokiko toy ny : "Retiens la nuit", "L'idole des jeunes" ary koa rehefa mihira ilay "Diego libre dans sa tête" an'i Michel Berger izy tena milay be ! Nandia générations maro tokoa, tsy tamin’ny ahy ihany aloha fa indrindra tamin’ny teo alohako, ka noho izany dia tena be mpitia tokoa io olona io. Eny fa na amintsika gasy ary ilay izy saika any Dago no hanatanteraka ny concert-ny farany nefa tsy tafa indray noho ny fahasalamany sy ny zava-misy any dia itiavantsika azy izany. Ka asa, mba hisy rehareha eran-tany koa ny frantsay rehefa avy eo, haka tahaka toy ny tamin'ny M Jackson. Dia hisy koa ve ny hi-se déguiser tahaka azy toy ny itako tany Dago nanao ny fomba fiakanjo sy fomba fihira ary fandihy e ? Asa raha mbola velona any ilay adala mitondratondra gitara tao Analakely milaza hoe Johnny hono izy :)) Dia izaho koa angambany no hameno ny hirany atsy ho atsy amin’ny portable, na dia efa misy vitsy² ihany ary amin’ny k7 ato an-trano. 

Làlam-piainana daholo izany ka nahalasa ny saiko. Koa dia tahotra ny maty no hanongotsongoana ny velona, ary tombon-dàlana ny azy fa ny làlana iraisana ihany. Tsy hisy hiaina mandrakizay eto an-tany akory. Na izany ary dia maniry fahasalamana hatrany ho azy aho.