Ho any Antsirabe, sa Toamasina sa  Vangaindrano ianao ? Akipio ny maso dia henoy ity hira ity fa lasa lavitra tokoa ny saina mitaingina ilay masinina. miteniteny mihitsy ilay gidro anaovan'il leiry azy ka no !