Io angambany no teny mety ho dikany amin'ny teny gasy fa tsy tiako ho hitan'ny "fitadiavana" ilay izy. Mba tena mba mila hevitra kely aho izay mahafantatra ny azo atao rehefa te-haka ny connexion-na wifi ny olona manodidina, fa toa mety "hono". Mba tena nampihomehy koa ity zavatra iray itako ity. Mba tena nila ilay valiny koa aho fa feno mihitsy ny any ampiasako nefa izaho tsy te-haka "mpampanofa", mihidy daholo anefany ireo manodidina. Dia efa drodoka iny izao hariva nody izao, nitaditady tato hoe ahoana dia ity no itako voalohany, fa tena tapaka ny tsinaiko nahita ireto valiny napetrak'olona. Adala kely ihany aloha ilay nametraka fanontaniana fa amin'ny site tsy tokony nametrahana azy no napetrany e, nefa dia ampahatsorana io ary tsy misy mahita, izay tsy manandrana no tsy hahazo. 

.... mbola eto ampitadiavana aho izao fa raha misy mahita dia mba anipazo ny namana e Foot in mouth