Ho tohin'ny resako etsy ambany dia INTY ilay émission itako tamin'ny tv teto France, "Inventeur de l'année" 2011 ilay izy.  

--------------------

Zavatra mandresy ny fahantrana ity resehako ity indray, itako fa mafotaka loatra ny fandrobana (izay tsy ho resahiko eto intsony fa betsaka ny lahatsoratra momba io) sy ny fahalanian'ny ala any Madagasikara noho ny fomba fiainana any. 

Kianina loatra ireo any ambanivohitra sy ambanivolo amin'ny fampiasàna kitay sy ny fanaovana saribao @ fiainana andavan'andro fa tsy omena azy ireny kosa ny fomba mety hanoloana izany. Vokatr'izany mantsy dia maro ireo hazo tapahina mba hanaovana saribao. Ray aman-dreninay izao no efa nivarotra ala tamin'ny olona mpanao saribao, tsy nahalala tamin'izany fa ratsy be ity fomba ity ankehitriny satria mety hahatonga an'i Madagasika ho tany karakaina (desert) atsy ho atsy. Narary mihitsy ny foko tamin'izaho nandeha tany Majunga nahita ilay renirano menabe mikaoka ny tany. Misy ala-olana iray anefa ary tena efa miparitaka tokoa izy ity any Inde, izay iantsoana io firenena iray io hoe "pays de l'énergie solaire".  

Sendra nijery documentaire tamin'ny tv aho tamin'ity herinandro ity, ka nahita tampoka ny vehivavy bdb tany Inde ampianarina manamboatra capteur solaire. Nijery teo aho ary gaga nahita olona marobe isan-karazany tsy mitovy firenena : afrikana, amerikana tatsimo, mongolienne, birmanes, ..... nefa any Inde. Kay izy ity ny fandehany dia izao : nisy ingénieur(-s) manao association naka vehivavy samy hafa firenena marobe teo amin'ny 200 isa teo (moa angaha izay raha tsy diso aho), reny sy renibe tsy miasa izy ireo, izany hoe olona mpikarakara tokatrano no sady mahantra no nalainy ampianarina manamboatra fatana sy jiro amin'ny fomba tsotra indrindra satria maro amin'izy ireo no tsy mahay mamaky teny, noho izany dia misy loko no anavahany ireo zavatra ampiasaina amin'izany. Mora vita ilay zavatra noho izany nefa mahomby tokoa satria no-tester-n'ilay ingénieur teo imason'ireo mpaka sary ilay izy hoe tena mamay tokoa ve : nampandaloviny taratasy fotsiny teo amin'ilay vy dia tonga dia nirehitra ilay taratasy. Ny jiro moa dia fotoana fohy mihitsy dia mety maharitra elabe ny hazavana azo avy aminy rehefa hariva. Ilay programa izay maharitra andro vitsivitsy moa dia natao ho an'ny vehivavy mihitsy ilay izy, izay nomena fandraisana manokana izay tonga tany mandritra ny fijanonany tany : trano sy sakafo, satria hono ny lehilahy rehefa mahay zavatra dia mandao ny tananany mandeha miakatra tanan-dehibe ka tsy handroso mihitsy ilay tanàna tokony anaparitahany ny fahaizany. Ny tanjon'ilay association dia ny hanaparitaka ny fahaizana manao ireo zavatra 2 ireo ho an'ireo olona tsy ampy fivelomana @ tany mahantra, tsy haiko raha nisy gasy tao na tsia fa ahiko ho tsy nisy noho ny zava-misy aty (na nisy tokony ho lasa ary mety lasan'olona ny billet-ny nanaovany vaks Cry)

Nisy émission izay koa moa itako tamin'ny tv, teto France izy io, ka samy mitondra ny inventions-ny ny olona dia tsaraina izay tsara indd sy mety ilaina, ka omena financement ilay olona hi-lancer-na azy. "La France a du talent" moa izay, tsy tadidiko intsony. Fa olona 1 nitondra zavatra tanaty boaty, dia nosokafany sy nampiakariny tao anatin'ny segondra vitsy ny tao anatiny, fatana à énergie solaire ilay izy, mety entina hoy izy raha manao picnique na ohatr'izay satria maivana sy mifitina tsara rehefa voapirina ary vetivety dia mafana .... masoandro fotsiny no ilaina, tsara e ! Nidonàka aho nijery azy fa tena nevitra mety tokoa, ary dia anisan'ny nekena ny zava-bitany. Fa tena miaiky aho fa tena tonga amin'ilay hiran'i Lalatiana hoe : "ny masoandro hitondra hafanana, ho an'izay mahay mandray ny azy".

Ka hoy aho hoe, maninona moa raha mba io no ihezahan'ny fanjakana atao any Dago ho an'ny olona rehetra any ambanivohitra any, tena manatsara fiainana, miaro ny tany sy mety betsaka ny zavatra haterany, ary mety ampianarina ny daholobe maro an'isa izay anatin'ny fahantrana tokoa, indd hampidina ny vola aloa amin'ny JIRAMA Cool. Atao tsy lafo ny fanamboarana azy, ary aparitaka faobe sy malalaka ny teknika dia vita ! Ho betsaka ny zavatra aterak'izany fa mino mihitsy aho indd aty amintsika izay mahita hevi-baovao foana. Sarotra mantsy raha lazaina fotsiny ny olona hoe : "manimba sy manapotika ny tany ianareo" nefa tsy omena azy ireo ny fahaizana sy ny fampahalalana ary indd ny vahaolana amin'izany. Itako efa nisy ihany nandeha tamin'ny tv momba ny fampahalalàna ny malagasy any ambanivohitra io zavatra io, fa tsy nampianarina azy ireny sy omena azy ireny ny fitaovana. Na dia atao mora be aza ve dia tsy hety e ? Vitan'ny hafa ve tsy ho vitantsika e ? Ho tara eto indray isika raha mbola tsy ho tafiditra amin'io herinaratra iray io.

Tsy haiko aloha ilay ilaina amin'ilay izy fa tena tsotra be ilay fampianarana nomena ireo vehivavy tamin'ilay itako ka ataoko fa ho mora ny fanaovana izany. Tsy tadidiko akory hoe taiza moa no nahitako ilay documentaire fa notadiaviko fa tsy itako intsony. Izaho koa ary mba te-hianatra izao hoe ahoana marina moa ny fanaovana izany, tsy kapoakako mantsy ny momba ny herinaratra (na dia kdaombaramita ary ny anaran'ny blaogiko) fa mety tsy ho sarotra araka ny noeritreretiko azy h@ izay raha izany.  

Dia izay hoy aho e, am-bava omana am-po mieritreritra. Vidina bodofotsy + menaka 1 litatra ve tsy hahavita io raha ampiana kely ?

Jereo ity