INDRISY …..!

Alahady ny andro voalohan’ny taona tamin’izay. Koa dia nangina ny maraina fa sasatry ny nanao fety ho fanaovam-beloma ny taona sy ho fiarahabana ny vaovao 2010 ny rehetra. I Ketaka moa tafody tao an-trano tokony ho tamin’ny 5 ora maraina naterin’i Harena sy i Tsiry. Reraky ny alina ka tonga dia nidaboka natory avy hatrany vao tonga tao an-trano rehefa somary avy nijery fitaratra nieritreritra hoe : “ohatran’izany bikako niaraka tamin’i Harena teo ?”.

 

            Adino koa ny nanapika ny finday ka dia ny antso no nanaitra azy rehefa tokony ho tamin’ny mitatao vovonana iny :

- allo ? hoy ny feony mbola matory

- mbola matory angaha ndry izany ? hoy I Harena nanontany. Nanao ahoana ny havizanana ?

- hay ve ianao e, tsy maninona fa mbola matory aho no naneno. Efa natory tsara aho aloha ka, fa ahoana ?

- Ketaka,tadidinao moa ilay dadabenay noteneniko anareo hoe mipetraka any Tuléar ? Maty androany maraina tamin’ny 10 ora izy.

- Izany ve ? Mamangy amin’ny fahoriana Harena. Dia ahoana no ho ataonareo ?

- izay indrindra no iantsoako anao. Handeha ho any anio I Dada sy I Neny ka voatery hiaraka aminy aho, mba tia ahy tokoa izay dadabenay izay. Handalo aty aminao aho rehefa avy eo alohan’ny handehananay.

- hay, miandry anao aho ary e, hoy ny valiny somary nalahelo

Niomana haingana I Ketaka, nanamboatra endrika mbola bongo mason’ny fiaretan-tory. Fa maika koa anefa hahita ity olon-tiana handalo, satry foana tsy hisaraka isaky ny mifankahita, satry foana hifankahita rehefa misaraka ….

Tonga sahady I Harena, injao ren’i Ketaka miarahaba tratry ny taona ny ray aman-dreniny ao ambany ao.

- Ketaka a, ao ny sipan-dry, hoy ny feo kelin’i Fanilo niantso azy moramora tao an’efitrano.

- mba tian-dry ve izy io ry Fanilo ? hoy I Ketaka nitsapa an-jandriny mody nananihany

- hmmm, dia hivady ve ianareo ? fanontanian-jaza nefa madio.

- mbola tsy fantatra izany ry Fanilo a, fa hatramin'izao aloha mbola tsy misy resaka izany.

- Ketaka a, hoy rainy, misy mitsidika indry fa avia e ! Sady misy vaovao koa re fa faingana e !

- Manahoana I Harena. Sady natolony ny tanany tsy sahy nanoroka azy teo imason’ny ray aman-dreniny.

- manahoana ny havizanana ry i Ketaka ? Izaho salama tsara, fa araka ny nolazaiko anao dia handeha anio ho any Tuléar izaho sy I Dada sy I Neny fa maty I Dadabe. Navelan’ny ray aman-dreniny irery tao amin’ny efitrano fandraisam-bahiny izy roa, toa azony an-tsaina ny zavatra tadiaviny. Vao dify izy mivady dia nifamihina izy roa.

- maharitra hafiriana any ianareo kay ? Malahelo anao sahady aho izany.

- vao voalevina ny razana dia hiakatra izahay. I Tsiry hijanona eto Antananarivo ihany.  Tokony eo amin’ny folo andro eo ho eo angambany. Aza malahelo fa hiantso anao matetika aho, na hifandefa hafatra isika an !

- eny e, tsy maninona fa adidy tsy maintsy atao daholo izany. @ firy ianareo no manainga ?

- ie, handeha mihitsy aho izao. Fa izao, inty misy rojoko apetrako aminao, ahatsiarovanao ahy. Dia etsy ianao alaiko sary amin’ny findaiko hataoko fijerijery eny.

- misaotra Harena. Alaiko sary koa ianao raha izany ka.

Dia nivanivany nifampaka sary teo izy roa, malaina hisaraka nefa dia voatery ifandao ka maso manganohano no nilaozan’i Harena. Hany heriny namboraka ny tao am-pony izy : “Ketaka, tiako ianao, hiverina tsy ho ela aho fa aza malahelo an !” . Natodiny ny lohany dia lasa koa izy sao tsy tafala teo anilan’ilay tiany.

 

            Nisosa ny andro, ary variana tamin’ny fianarana I Ketaka. Ary tonga ihany ny hafatra avy amin’ny Harena nandrasany mafy dia mafy : “Miala aty izahay” . Nidoboka ity fo keliny, nihiratra ny endriny fa ho afaka ora vitsy sisa, hirahira no tao an-tsainy. Ny androtr’io tena amin’ny trano famakiam-boky no naneno ny findainy. I Tsiry no niantso azy tao.

- manahoana I Ketaka ? aiza ianao izany ?

- hay, manahoana I Tsiry ? ela izany tsy niresahana izany, tamin’ny réveillon isika no nifankahita farany. Ka ahoana, raikitra ihany ilay handeha hanao tennis isika rehefa tonga I Harena ? Vitaiko daholo anio ny fianarako dia lasa isika telo,sa ahoana ?

- Ketaka a, ianao irery angaha no ao sa miaraka amin’olona ianao ?

- Izaho irery ka, mianatra aty amin’ny trano famakiam-boky mantsy aho izao. Fa ahoana ?

- Ketaka a, misy vaovao ity, mipetraha aloha ianao dia lazao ahy hoe aiza ianao izao.

- fa misy inona e ? vaovao ahoana ? tsara sa ratsy e ?

- mampalahelo ry i Ketaka a, hoy i Tsiry tsy nahatàna ny tomaniny intsony. Efa tetsy Antsirabe ry zareo. Nefa dia nisy loza nahazo azy ireo fa nivadika ny fiara nitondra azy.

- an ? dia ahoana ? tsy misy naninona ?

- Ketaka, tsy naninona I dada sy I neny fa mbola eny amin’ny hopitaly fontsiny izy ireo  miandry an’i Harena

- fa ahoana? maninona I Harena no andrasana, fa angaha naratra ?

- tsy mbola hay ny mahazo azy, fa tsy mahatsiaro tena fontsiny izy izao aloha. Mety misy maratra azy any anaty lohany any hoy ny dokotera. Lazao ahy hoe aiza ianao fa alaiko any dia mandeha miaraka mijery azy eny amin’ny hopitaly isika.

Kepoka tsy nahateny I Ketaka segondra maromaro. Fotoana vitsy taorian’izay dia indro izy roavavy nandeha niakatra ny tohatry ny hopitaly maika ery hijery ilay olon-tiana sy anadahy.

 

            Maloka i Ketaka, toa nitamberina tao an-tsainy ireo ora farany nifanaovany veloma, ilay sary nalainy sy ny hanihany nifanaovany teo am-pakana izany, ary …… ilay rojo. Niezaka niantso an’I Harena izy nahita azy teny amin’ny hopitaly, toy ny fanaony rehefa misy marary tsy mahatsiaro tena mba hiverenan’ny sainy, nefa dia toa very maina izany. Tsy namaly I Harena. Mba hanaitra azy dia noresahiny ny fotoana farany nihaonany :“tadidinao ve ny noteneninao ahy farany ry Harena ? Ketaka, tiako ianao, hiverina tsy ho ela aho fa aza malahelo an – Mifohaza Harena a, efa tafaverina ianao !” Nanganohany indray ireto dobo kely roa, ka naleony nangina aloha, nofihininy mafy ny tanany sao mba misy valiny, nefa toa lasa lavitra amin’ny torimasony ity tovolahy, reraky ny dia sy ny loza nahazo azy angaha.

 

            Nandeha ny volana, nefa dia mbola natory foana I Harena. Toa kivy ireto dokotera, na I Ketaka mpianatra ho mpitsabo ary nanaraka akaiky ny fahasalamany fa toa tsy nisy fivoarana firy loatra. Ity fo koa nalahelo mafy mahita ity olon-tiana tsy afaka mamihina sy miresaka toy ny taloha. Tsy nitsahatra nivavaka ho azy koa izy etsy an-daniny :“Andriamanitra mahay mandahatra ny zava-drehetra ka ny tsy hain’olombelona hain’Andriamanitra”.  Asa, nataon’ilay Avo indrindra ho azy ve ity olon-tiany marary mafy ity ka ho fitsapàna ihany izao ? Sa ho fisedràna ny tena fitiavany ? Na koa … mety tsy ho izy no nitana ilay taolan-tehezan’I Harena ? "ASA" no valiny. 

 

            Efa ho roa taona izao no narary tsy mahatsiaro saina eny @ hopitaly izy. Mpitsabo manokana ny momba ny olona voan’ny loza mitranga no nantsoina nitsabo azy. Ary toy ny misy fanantenana ihany no fijery omen’io dokotera io. Mety ho fahatairana no mety hanaitra azy hoy izy. Koa iresaho matetika izy fa mety hampiverina ny sainy ny mandre ny zava-misy resahinareo.

 

            I Ketaka kosa, vita fianarana ihany. Naka safidy ny handeha hanohy any ampita. Eny, te-hanadino ny fahoriany sy ny alahelony an’I Harena izy, nefa toa tsy mety. Koa dia nanapa-kevitra ny hiala ao Madagasikara hanalavitra azy aloha. Ny hariva mialoha ny handehanany no tonga nitsidika farany izy, eny fa na dia tsy ren’ilay malalany aza izany fanapahan-kevitra izany :

“ Harena,ianao moa dia tsy mety mifoha e, efa ela anie ianao no natory e ! Izaho ary efa nahavita ny fianarako dia ilaozanao matory fontsiny eo, tahaka’izay mba samy efa dokotera isika. Harena, mbola tiako foana ianao. Tsy misy olon-kafa afaka haka ny toeranao ato am-poko. Tazomy mafy ny tànako raha renao izany lazaiko anao izany Harena. Fa izao : handeha hanohy ny fianarako any ampita aho. Rahampitso aho no hanainga. Renao ve izany e ? “ ……. Injay toa reny namihina azy ny tànany taorian’io. Taitra I Ketaka “ fihino indray hoe ny tànako raha renao izany lazaiko izany ? “ Injay toa somary nihamafy ilay fihina nataon’I Harena. Nojereny ny milina ka miakatra tokoa ny tsosi-dràny ! “Harena sokafy ny masonao anie hijery ahy e ! Mifohaza amin’izay e!“ Toa nipendrapendrana moramora ilay maso te-hisokatra, niantso ilay dokoterany I Ketaka. Maso efa nisokatra kely no novantanin’ity farany ity.

 

  Niverina nifoha i Harena iray andro mialohan’ny handehanan’I Ketaka hanohy fianarana any am-pitan-dranomasina. Niantso an’i Tsiry izy ilaza vaovao, ary tonga avy hatrany ny fianakaviany nahare izany vaovao mahafaly izany. Nanazava azy ireo ny fandehan-javatra teo I Ketaka, ary dia nisaotra azy ny ray aman-drenin’i Harena. Fantatr’izy ireo tsara ny fahendren-drazazavavy sy ny fitiavany an-janany lahy, koa dia nitso-drano sy nampahery azy amin’ny fianarana no nataon’izy ireo, nanome toky koa ny hanome vaovao tsy tapaka azy momba an-janany. Nifamihina teo izy no tonga nilaza vaovao ny dokotera hoe afaka mijery azy ianareo, fa mandeha tsirairay. Nandeha nijery azy ny ray aman-dreniny aloha, I Ketaka no namarana :

- Manahoana I Harena ? hoy I Ketaka nitsiky fatratra nahita ireto masony roa nibanjina azy!

- manahoana tompoko, no valiny

(Hatory kely kosa aho fa toa lavabe ny redirediko izany androany an, amin’ny manaraka e!)

 

FARAN'NY TAONA TAMIN'IZAY ...

 

Tonga ihany ny krismasy 2009. Somebiseby ery ny rehetra niakanjo vao, hamonjy fivavahana. Andro malaza tokoa mantsy izany eo amin’ny malagasy kristianina. I Ketaka koa niakanjo mainjaika ara-damaody, miloko fotsy misy bokotra maity sy fehitratra maity koa, ny bikany koa manifinify rahateo ka nanendrika azy ery izany. Jejo ery ny anao vavy mihodikodina eo anoloan’ny fitaratra rehefa avy nanao lokomena tsy nandoko ireo sisin’ny masony, ravahan'izato volo lava ka dia soa aok’izany. I Fanilo kosa etsy akaikiny faly @ izato akanjo midoroboka miloko mavokely, ny volo voahaingo voninkazo. 

 

- Tsara ve izaho ry i Ketaka ?

 

- Ie, tsara mihitsy sady mahafatifaty kely toy ny zanak’andriana ! 

 

- izaho koa izaho rehefa lehibe hitovy amin’i Ketaka lasa tsara tarehy

 

- f'angaha indry izao moa ratsy tarehy ? ha ha ha 

 

- ohatran’ny somary mitovy amin’i dada ny endriko fa tsy mitovy ny an’i Ketaka ka! 

 

- tsy maninona re izany fa izay no mahazanak’i dada andry e ! Tsy ny endrika ihany no mahaolona fa ny hatsaram-panahy koa. Na tsara tarehy ary i Fanilo ka ilay olona ratsy fanahy be tsy mba tia hantra ireny dia lasa ratsy ho azy. Andraso aho aloha hiantso an’i Harena hiarahaba azy tratry ny krismasy. 

 

Naneno ny finday nefa toa tsy nisy namaly : “Efa lasa any ambanivohitra namonjy fivavahana niaraka amin’ny fianakaviany izy izay”. Nipika sary tamin'ny findainy izy mba ho fiarahabany, hajejoana koa no betsaka, dia nalefany sady nasiany hafatra hoe : "tratry ny krismasy Harenan'ny foko"  

 

- andao amin’izay sao tara fiangonana isika r’ankizy a ! hoy ny reniny nivoaka nytrano namonjy ny vadiny efa tongotra mby an-dakana ao anaty fiara.

 

 

 

 

Afaka herinandro dia higadona tokoa ny faran’ny taona. Roa andro taorian’ny krismasy no nifanao fotoana nihaona tao amin-dry Ketaka ny mpiara-mianatra : Lalaina, Solo, Tiana,ary Harena, izay vao nifankahita indray ireto mpifankatia. 

 

- niantso anao aho tamin’ny krismasy maraina fa tsy namaly ianao, hoy I Ketaka mantsy an’i Harena vao nahita azy,

 

- adinoko ny namahana ny findaiko dia tsy nandeha intsony ny maraina tsy ampy intsony ny tao anaty vaton’aratra. Misaotra @ ilay hafatra, sady nipika maso an'ila azy i Harena nitsiky,  

 

- ka inona no hataonareo amin’ny herintaona ? hoy i Tiana nanontany ny rehetra

 

- Tena mbola tsy haiko izay ho hataoko, efa nangataka hanao stage any amin’ny hopitaly any Fianarantsoa aho fa any koa ts’inona ny ray aman-dreniko, avy  eo aho miverina eto

 

- izaho dia hanohy ny etsy amin’ny hopitaly Andrianavalona fa tiako ilay eny, hary fitaovana ry zareo, hoy i Solo

 

- dia ho tafaraka foana izany isika roa ry i Solo, hoy i Lalaina, milay akiaizany fa mba tsy irery aho.

 

- ny ahy indray raha mba fantatrareo moa ity zavatra nataoko ? Nanao fifaninanana hiditra hanao “hôtesse de l’air” aho, itako hoe tsy sarotra ihany aloha ilay izy fa dia be dia be ny mpifaninana e ! hoy i Ketaka

 

- inona a a ? hoy izy efatra niara-niredona

 

- an an an, mba efa faniriako hatrizay ny hanao io dia nataotaoko tany fontsiny e! ha ha ha ! mba hijereko ny laharako mihoatra amin’ny hafa fontsiny.

 

- nefa koa tsy ratsy fa mahita tany maro no tsara karama an ! hoy i Lalaina 

 

- dia tsy hahita anao eny Ankatso intsony aho izany raha voaray ianao ? hoy i Harena sady lasa saina

 

- ô ry Harena a, tsara ihany tokoa anie io asa io e ! izany hoe tsy misy ifandraisany amin’ny fianarana ataony ankehitriny fontsiny e ! Ny dokotera koa anie efa feno.

 

- tsy dia mirona any loatra aloha ny saiko izao re ! hoy i Ketaka. Fa dia mitohy koa ny ahy eny amin’ny Hopitalin’i Soavinandriana e !

 

- ny ahy indray dia mety hidina kely any Toamasina aho amin’ny janoary io, handeha hijery an’i dadabenay any fa efa ela izahay no tsy nihaona. Efa antitra ihany izy ka aleo manararaotra mba mitsidika azy sady tena tia ahy izy izay. Afaka miaraka aminay sy i Tsiry i Ketaka raha te-handeha.

 

- mino aho fa tsy ho afaka sady tsy hamela ahy hiaraka aminao any an-tany lavitra any koa ny ray aman-dreniko.

 

- eny ary e ! Fa izaho manana fandaharana amin’ny faran’ny taona raha afaka ianareo : dia hisy alin-korana ao an-tranonay any Analamahitsy. Koa dia manasa anareo aho ho tonga, afaka mitondra olona iray avy ! Indreto ny karatra fanasàna, koa dia manantena ny fahatongavanareo namako aho, hoy i Harena

 

- andao ho any daholo e, hoy i Ketaka, raikitra an ?

 

- raikitra ! hoy izy rehetra nanaiky avy hatrany. 

 

 

 

Tonga ny faran’ny taona, somebiseby ery izay olona rehetra hita eny an-dàlana vonona ny handao ilay taona 2009. Indro zatovo 2 mifampitantana eny an-dàlana, toa mandinika azy ireo daholo izay mifanena aminy. 

 

- tiako tsy hifarana intsony ny fotoana toy izao ry i Ketaka

 

- izany ve ? Rahariva ihany anie isika dia hifankahita indray e !

 

- eny e, ka tsy izany anie no tiako ho lazaina e ! Sady norohan’i Harena ny takolany tandrify azy.

 

Tamin’io alina io no nifankahalalan’i Ketaka t@ ireo ray aman-dreniny izay tsapany fa tia azy koa. Rehefa samy avy nifampiarahaba tratry ny taona ny olona rehetra tonga tao @ ity lanonana, dia nandeha nisinda tany amin’ny efitra iray izy roa. Dina sy toky no nifanomezan’izy ireo tany ?

Ho vakianao amin’ny manaraka ny tohin’ny redirediko LOL !

1 2 3  Manaraka»