SAIKA VOATETIKA I KETAKA

     Andro vitsivitsy taty aoriana. Nody atoandro hisakafo tany an-trano izy. Toy ny  mahazatra moa dia mody haingana mba ho tafaverina haingana, mba tsy ho tara any ampianarana sao hindrana lesona amin’ny namana indray ny hariva ! Dia indro nisisika ho tafiditra amin’ny fiara fitanterana indray. Tafiditra ihany ny anao vavy t@ ity indray mitoraka ity, tsy dia be ny ankizy nody moa no niafiany tao koa. Olona telo izy no nidina, niala teo Andravoahangy ambony, teo ampitan’ny Sekoly Rasalama. Nisongona azy ireo ilay fiara fitaterana lasa, mbola feno be ka mino aho fa nisokatra daholo izay ny mason’ny olona na lahy na vavy tao anatiny nahita an’i ramatoakely.

             Tampoka teo, injay feo niantso azy :

- Eee, azafady anie akia, misy tataka be ny patalohan-dry aoriana, hoy ity tovovavy iray.

- An ? Aiza izany ? hoy izy sady niezaka nijery sy nitsapa.

- Eto, sady noraisin’ity niantso ny tanany napetrany teo amin’ilay faritra nisy loaka.

Hay tena tataka tokoa ilay pataloha. Saingy tsy tata-jaitra na rovi-damba akory, fa ……… hita be izao fa nisy nanataka tamin’ny "Gillette".

- Misaotra akia, hoy i Ketaka sady akona.

Akona tsy noho ny henatra ihany, satria tena teo amin’ny tandrifin'ny ny fitombenany ilay izy ka tazana koa ny nanolo sosona ilay pataloha. Akona fa rehefa nitamberina tao an-tsainy dia tsaroany fa olona iray avy no teo alohany sy tao aoriany tao anaty fitaterana, sady lasa eritreritra ihany izy hoe : “Soa fa tsy ny tenako no voaratra tao ! Asa izay nanjo raha izay no zava-nisy ! Ary maninona koa moa ny olona no misy ratsy toetra toy izany ? Dia tena misy tokoa ny marary saina mianatra eny Ankatso ve ? Faly ery ve izay ilay olona io nitazan-davitra ahy e ? Asa lahy !“ hoy izy anakampo. Dia iny i Ketaka nanao dia tongotra maika, sady nanakona ny taoriany tamin’ny kitapony.

                        Nony hariva efa folak'andro iny, tokony ho tamin’ny 4 ora teo ho eo, tapitra ny taranja tokony natrehiny androany. Iny izy nanatona ireo zatovo namany vitsivitsy niresaka tamin’izy ireo. Nifanao fotoana moa ireo hoe handeha tongotra hody dia mba miresaka eny an-dàlana eny no mba miala amin’ny mahazatra kely ny saina efa reraky ny fianarana. Eny ary fa dia raikitra ny hody tongotra.

Kli … kli … kli … naneno ny finday  :

- allo ? Mama ?

- izaho ihany ity e ! Aiza ho aiza indry izao e ?

- efa hody aho fa somary tara kely fa handeha tongotra hiaraka amin’ny namako aho

- tokony @ firy indry no tonga mba asaiko miantsena kely hatao sakafo androany hariva fa tsy afaka aho fa somary reradreraka kely izany !

- vao miala aty izahay izao, fa inona anefa no tokony ho vidiana ary e ?

- saika hoe vary amin’anana izao no manafana tsara @ izao ririnina izao e !

- hay, tena tiako izany ry mama. Andraso fa vidiako aty ny fangaron’anana : anamamy, anatsonga sy anandrano moa ?

- ie izay mihitsy, sa vidiandry any rehefa mandalo ny tsenan’i Besarety indry ? Dia aza adino ny mividy voatabia iray toko, ny tongolo maitso moa efa misy ato an-trano.

- tsy misy adino ve izany ry mama ô ?

- inona indray moa no tokony ho adino eo ?

- ny hena atao aminy e !

- indry ity koa mba tenda-kanina mihitsy kah ! ha ha ha ! angaha ny ntaolo voatery mihinana hena @ vary amin’anana izany ? indrindra rehefa hariva fa mavesatra ny hena !

- hay y y y, mama koa, hoy ny feony niangoty, asio hena re azafady fa mba reraka koa anie izahay ankizy amin’ny fianarana e !

- an an an, efa misy saosisy ato ary e, raha tiandry dia hanendy kely vitsivitsy aho hatao laoka ary e !

- hay, vao maika tsara ! misaotra mama an ! aleo fa karakaraiko izany rehetra izany raha reraka i mama ary e.

- hay, miandry andry ary ny raharaha ato e ! rehefa avy eo retsy e !

         Nitsiky I Ketaka nanapika ny findainy nitodika niresaka tamin’ireo namany. Samy niresaka ny laoka tena tiany sy ny fikarakarana izany moa izy ireo nanalàna ny dia. Ny an’i Tiana henakisoa sy vorontsiloza fatao andro fety hono, ny an’i Solo kosa ny “hors d’oeuvre” no tena hankafiziny indrindra rehefa iny mangatsiatsiaka avy nivoaka ny vata fampangatsiahina iny ilay izy, ary ny an'i Lalaina ron’akoho sy sakamalaho no tena ahazoany aina rehefa reraka iny fa ahatsiarovany ny fahazazany teny ambanivohitra. Ny an’i Ketaka moa dia efa fantantsika fa ny saosisy nisaotsaorany ny reniny teo !!! Teo Betongolo teo amin'ny "Infirmerie de garnisons" no nivily làlana i Tiana fa any Avaradoha no mipetraka ka nihazo ny toby miaramila R3A iny no làlany. Izy sy ireo namany sisa kosa nanohy hatreo Besarety teo akaikin’i mpivarotra “Tselatra”, ity roa vavy namany moa etsy Ampandrana no nody, ary i Ketaka nandeha niantsena araka ny hafatry ny reniny avy eo alohan'ny hodiany etsy Mahavoky.

         Vao tonga tao an-trano izy dia ny hikarakara sakafo no vaindohan-draharahany. Io reniny mijery tranokala avy namaky ny “bolongan’i Jentilisa” fa tia manaraka politika koa mantsy izy.

- avia indry raha hijery ity, hoy reniny nahita an-janany tonga

- aiza ? noheveriko ho blaogin’i Jentilisa anie no fijerin’i mama, hay i Kdaombaramita ? Ie, efa fijeriko matetika io ka, misy mahaliana ihany indraindray !

- vao avy namaky ny Maresaka Veto mihitsy aho io, mahaliana tokoa ilay iakalahy io raha hamoaka hevitra ka ! I News2Dago koa tsy ratsy ny heviny.

- marina mihitsy izany, tena natao ho an'ny mpanaraka politika an. 

- fa jereo ity poezia kely "Fiadiana tsara indrindra" napetrak'i Kdaombaramita ity anie, mahafinaritra ery ! Hoy reniny. 

- ary efa itan'i mama ve ilay lahatsoratr’i Kdaombaramita mitondra ny lohateny hoe “Ianareo lehilahy ireto tena tsss … !” fa mahatsikaiky tokoa ilay tantara sy ny fifanakalozan-kafatra e, vakio anie ! Fa lasa aho aloha hikarakara sakafo avy hatrany dia mba malalaka rehefa avy eo.                

          “Notetehiny madinika ireo anana avy nosasana, ireo voatabia telo sy ny tongolo maitso koa, novoasany ny silaka tongolo gasy roa dia nototoiny t@ laona vato. Avy eo nendasiny aloha ny voatabia, narahiny tongolo maitso sy ireo voatoto, ary rehefa afaka dimy minitra teo dia narotsaka ireo tetik’anana mba ho mendy miaraka, nasiany atsasaka "omby volamena". Tsy dia nataony masaka loatra ireo na izany ary fa manjary maty ny otrik’aina entiny. Nataony ambony fatana ny saosisy avy notsindrotsindromina t@ sotro rovitra mba hivoaka tsara ny saosy alohan'ny anendasany azy. Natokony ny vary, ka rehefa masaka dia nafangarony @ anana @ izay, ary rehefa nangotra-tokana dia novonoiny ny afo. Ny sira, iny moa dia samy eny an-dovia moa no samy manisy ny azy, fa araka ny hafatry ny dokotera dia tsara kokoa ny sira manta noho ny mihinana sira masaka”. Matsiro tokoa izany vary amin’anana sy saosisy @ andro hariva an !!!

         Rehefa vita izany dia nandeha nisaika mba hanala havizanana izy, no indro koa niditra ny trano ny rainy. Tafahaona izy efa-mianaka kely ny hariva teo ambony latabatra no samy nitantara ny zavatra itany avy ny androtr'io. Gaga sy sosotra ery rainy nahare ny nanjo ity zanany vavimatoa tao anaty fiara fitaterana. I Fanilo zandriny moa efa nanomboka nihidy ireto dobo kely roa ka tsy naharitra nihinana tsindri-tsakafo fa nobataina nankany am-pandriana fontsiny no niafarany.

         Vita ny sakafo ary iny I Ketaka namonjy ny fandriany ao an’efitrano misy ny zandriny izay efa nanidina ny lanitra fahafito, nianatra lesona h@ iraika ambiny folo ora alina.

 Tafandria mandry kosa ary ianareo izay mamaky ity redirediko ity ô !!!   

 

(Hahita ny tantara kelin’i Ketaka ianao eny antsefatsefany eny rehefa tsy mahita soratana i Kdaombaramita. Izy ity dia fanazarako ny tenako manoratra @ teny malagasy fontsiny) 

 NB : Aza adino ilay lalao BOMBS 2009 Kiss