Amin'izao toe-draharaha misy an-tanindrazana izao, dia lasa ny saiko hoe :

 

- Iza ary no mety tena afaka hitondra ny firenena raha tafala eo Ravalomanana ?

- Iza no ao ambadik'i Andry ?

- Iza no antenain'ny vahoaka ?

 

Mba omeo anarana hoe aho ry zareo fa tena very ny saiko ? Biby tsy misy lohany anefa tsy mandeha. Ilay zalahy kely io tsy mbola ampy taona hitondra firenena sy tsy mbola matotra fa manao zaza tsy nahazo kilalao dia tezitra. Ary ilay efa eo toa manao izay saim-pantany sady tsy mety ator no tsy mahalala ny tokony atao anefany. Fa ny tsy fantatra dia hoe izay ilay fahatelo ao am-badika ? Sao dia misy saka manao tampody miverina ary ao ? Ahiko mafy ho diso fanantenana ramalagasy atsy ho atsy ! 

 

Misaotra anareo izay haneho hevitra eto, nataoko izy ity mba hahafantarana ny zava-miafina nefa mibaribary fa tsy hay lazaina.